Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Konstnärerna på plats i stadsutveckling Visborg

Publicerad 2019-11-06 14:33
Nu samlas de konstnärer som är utvalda att vara en del i arbetet med stadsutveckling Visborg. Uppdraget handlar om att tillföra nya dimensioner i planeringen av Visborgsområdet med fokus på entréer länkar, stråk, rörelser samt mötesplatser och gröna stadsrum. Allt i linje med de hållbarhetsmål och det kvalitetsprogram som ska genomsyra och styra Visborgsområdets utformning som helhet.

Konstnärerna Ingela Ihrman, Juri Markkula samt Nomeda och Gediminas Urbonas kommer att medverka och inspirera i stadsutvecklingsarbetet. Både vad gäller arbetssätt och konkretisering av konstnärliga perspektiv som en spännande och särskiljande del i stadsutveckling Visborg. Målsättningen är att utvalda teman ska kunna ges nya dimensioner genom samarbetet med konstnärerna, Baltic Art Center och Statens Konstråd som även står som huvudfinansiär av projektet.

Helena Selder, konstnärlig ledare på BAC, Baltic Art Center berättar; ”Efter konstnärernas första gemensamma möte med gestaltningsgruppen för Visborg, och rundvandring i området, ser vi fram emot den kommande perioden av research inför projektförslagen som de lägger fram i vår. I gruppen av konstnärer finns en blandning av erfarenheter, både från Gotland och internationella sammanhang, och ett starkt intresse för samspelet mellan människa och natur som jag tror kommer att ge spännande perspektiv på hur Visborg kan utvecklas”

Konstnär Juri Markkula, om sina första intryck och tankar; "Som konstnär baserad i Visby har jag en ganska direkt relation till Visborg, både dess förflutna och dess framtid. Efter vårt första möte har jag funderat mycket på områdets identitet och ölivets villkor och förutsättningar. Det är något jag skulle vilja vidareutveckla konstnärligt inom projektet.”

Christian Hegardt, stadsarkitekt Region Gotland; ”Det är som att bryta ny mark när vi nu involverar konstnärer så här tidigt i planeringsfasen av ett område. Det ska bli oerhört intressant att ta del av hur konstnärerna kan ge oss nya perspektiv i utvecklingen av Visborg till en levande och hållbar ny stadsdel.”
   

Om projektet

Konst i stadsutvecklingsprojekt Visborg är ett delprojekt i Statens konstråds satsning "Konst i Stadsutveckling" och sker i samverkan mellan Statens konstråd, Region Gotland och BAC. Syftet är att Region Gotland ska utveckla sina arbetsmetoder när det gäller att inkludera konstnärliga perspektiv i stadsutvecklingsprojekt och på så vis försöka hitta nya perspektiv i stadsbyggnadsprocessen.

Stadsdelsutveckling Visborg syftar till att skapa förutsättningar för nya bostäder, förskolor och service tillsammans med befintliga och nya verksamheter inom området, allt präglat av materiell och social hållbarhet, innovativa kretslopp och helhetstänkande.