Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vill du göra en rolig och viktig insats?

Publicerad 2019-11-05 15:30
Om du har kärlek och tid över kanske du vill ta emot ett barn med funktionsnedsättning i ditt hem. Vi söker just nu fler korttidsfamiljer.
Vi söker korttidsfamiljer över hela Gotland som har tid och utrymme för att ta emot barn och ungdomar i sitt hem. Det är viktigt att du har engagemang, tid och utrymme. Att du lever under trygga och stabila förhållanden och kan erbjuda barnet en bra miljö.
 
Insatsen korttidsvistelse innebär att man tar emot ett barn med funktionsnedsättning enligt LSS i sitt hem för regelbundna vistelser. Ni gör vardagliga saker tillsammans som ger barnet möjlighet till stimulans och aktivitet samt fungerar som avlastning för anhöriga.
 
Vi behöver olika slags familjer med alla möjliga livserfarenheter för att kunna göra en bra matchning mot barnets behov.
 
Har du plats i din vardag, och i din familj, för ett barn som behöver din hjälp?
 
Tag kontakt med:
Enhetschef Hanna Billström
0498-268995
hanna.billstrom@gotland.se
 
Samordnare Marie Pettersson
0498-203820
marie.pettersson01@gotland.se