Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Finsam-frukost

Publicerad 2019-11-05 13:58
På fredag, den 8 november, är det dags för en ny Finsam-frukost. Denna gång handlar det om vad som händer på regionens arbetsmarknadsenhet och vad dom som jobbar med där kan hjälpa till med.

Region Gotlands arbetsmarknadsenhet har ett brett uppdrag som berör många.

Här finns integrationsenheten. Vad gör man där i november 2019? Hur ser målgruppen ut och vilka är utmaningarna?

Här finns också Vuxkomp som ger samverkande stöd till personer som söker ekonomiskt biståndMedverkande på fredagens Finsam-frukost är:

Jenny Lennhammar, enhetschef, Eva Flemming, integrationsenheten, Latifa Rachidy, integrationsenheten, Lena Jonasson, Vuxkomp, Lena Wahlberg, utvecklingscoach, Vuxkomp, Bengt Carlenfors, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen/Vuxkomp och Gunilla Ericsson, socialhandläggare, stöd- och försörjning, Vuxkomp

Information om Finsam:
FinsamGotland är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland – med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt utbildning. Målet är att utveckla nya former för möten, arbetssätt och organisation - alltid med individen i centrum.