Kontakt

Elisabeth Gullman
Bostadssamordnare
Telefon: 0498-26 87 16
E-post: elisabeth.gullman@gotland.se

Mia Lehrberg
Bostadssamordnare
Telefon: 0498- 26 91 09
E-post: mia.lehrberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Borådet

Socialförvaltningens boråd hanterar fördelningen av följande typer av bostäder

  • seniorbostad
  • särskilt boende
  • korttidsboende
  • bostad med särskild service för person med funktionsnedsättning