Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Driftstörningar på grund av morgonens strömavbrott

Publicerad 2019-11-05 10:11

På grund av det omfattande strömavbrottet som startade strax efter klockan 8 så kan det vara svårt att komma fram till regionupplysningen på grund av köer. Efter att strömmen är tillbaka så kan det fortsätta att vara störningar för verksamheterna. Detta gäller inte verksamhet på lasarettet då vi har reservkraft där. Vi förväntar oss full drift och att alla verksamheter är igång igen senast ett par timmar efter att strömmen är tillbaka.