Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Filmstöd

Film Gotland ger utvecklingsstöd eller produktionsstöd till kort- novell- och dokumentärfilm. Stöd kan beviljas med  upp till 40 000 kronor, samt i form av manusutveckling, projekthandledning och  inspelnings- och redigeringsteknik. 

 Vi bidrar också gärna med kontakter, tips på filmarbetare och till att guida till vidare finansierings- och visningsmöjligheter inom och utanför regionen. Du kan även beviljas boende i filmstudion Kustateljéns loger  medan du jobbar med manus, inspelning, redigering etc. Sedan 2019 har vi också ett arbetsstipendium på max 10 000 kronor som kan sökas för resor, nätverksbyggande, fortbildning m.m.

 

Länk till filmstöd