Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

SAS återgår till tidigare tidtabell

Publicerad 2019-10-30 15:34
Tidigare i år meddelade flygbolaget SAS att den tidiga morgonturen från Visby till Arlanda skulle försvinna från och med november i år. Nu meddelar bolaget att man kommer att återinföra turen från och med 3 februari 2020. Samtidigt återinförs även den sena turen som avgår vid 22-tiden från Arlanda till Visby. Regionledningen är nöjd med det förändrade beslutet.

SAS motiverar det nya beslutet så här:

"Efter att beslutet kommunicerats har vi sett ett stort engagemang från lokala politiker, flygplats och näringslivet för att slå vakt om betydelsen av flyget och öka antalet resenärer. Det tillsammans med att den svenska marknaden utvecklats annorlunda än förväntat har gjort att vi nu omvärderat situationen och beslutat valt lägga tillbaka nattstoppet söndagen den 2 februari 2020, vilket innebär en första tidig morgonavgång från Visby till Arlanda måndagen den 3 februari 2020"

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius, (C), är nöjd med beslutet:

- Det är mycket glädjande att SAS valde att lyssna på oss och att de möten vi tog initiativ till gav önskat resultat. Här ser vi vikten av en tidig och god dialog vid förändringar. Nu fortsätter vi arbetet med att ställa om till ett hållbart flyg med bio-bränslen och i framtiden även elflyg. Där har näringsliv, flygplats, flygbolag och andra aktörer ett gemensamt omställningsarbete att göra.

Tillförordnad regiondirektör Marica Gardell:

-Vi behöver trygga de förbindelser vi har till och från fastlandet. Gotland är beroende av både flygförbindelse och färjetrafik som kan möta upp mot våra behov, det är avgörande för utvecklingen av Gotland som plats att leva och verka på.