Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pedagoger kompetensutvecklade sig kring studie- och yrkevägledning

Publicerad 2019-10-28 15:45
Idag genomfördes en kompetensutvecklingsdag för 700 lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare i grundskola och gymnasium på kongresshallen Wisby Strand - en heldag med föreläsningar, workshops, utställare. I fokus låg studie- och yrkesvägledningen, som är ett uppdrag hela skolan ansvarar för.

På plats fanns bland andra Skolverkets undervisningsråd som berättade om arbetet med att stärka studie- och yrkesvägledningen i skolan och Nicholas Fernholm som föreläste om den digitala världen och framtidens generation på arbetsmarknaden.

Flera olika valbara seminarier erbjöds för de som deltog kring exempelvis genus- och normmedvetenhet, hur pedagog och vägledare kan samarbeta tillsammans kring studie- och yrkesvägledningen i undervisningen, hur man kan arbeta med arbetslivskunskap med elever som har funktionsvariationer, hur elever bäst skaffar valkompetens och karriärkunskap.

Läs mer om kompetensutvecklingsdagen

Se nyhetsfilmen nedan från Wisby Strand