Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

"Jag trivs så jag fortsätter ett tag till"

Publicerad 2019-10-28 09:55
På fredagen avtackades nyblivna pensionärer inom socialförvaltningen vid en middag på Wisbygymnasiet. Men alla slutar inte jobba fast de går i pension.
- Jag har gillat att vi har varit så sammansvetsade och att vi varit ett bra gäng, säger Agneta Löfdahl, tidigare enhetschef på särskilda boendet på Fältgatan.
 
Iréne Boman och Agneta Löfdahl.
 
Under 2018 gick drygt 50 medarbetare inom socialförvaltningen i pension. Under en trerätters middag, tillagad av elever vid Wisbygymnasiet, avtackades medarbetarna av tillförordnade socialdirektören Therese Thomsson, HR-chefen Roger Nilsson och socialnämndens ordförande Rolf Öström.
 
-Jag är stolt över den här förvaltningen. Det är ordning och reda och det är välskött och det har ni alla bidragit till att bygga upp, sa Rolf Öström.
 
Iréne Boman var en av dem som minglade med före detta kollegor. Hon arbetade till förra året som boendeassistent på Fältgatan.
 
-Jag saknar de gamla, jag har särskilt värnat dem med en demenssjukdom. Samtidigt trivs jag som pensionär. Jag kan planera min egen tid.
 
Flera av dem som avtackades under middagen har inte slutet jobba helt. En av dem är Kerstin Björklund. Hon fortsätter som 68-åring på gamla arbetsplatsen på Hemse äldreboende.
- Jag trivs med arbetskamraterna och med det sociala. Så jag fortsätter ett tag till, säger hon. 
 
Pensionärer i socialförvaltningen 2018.
 
Kerstin Björklund, en av socialförvaltningens nyblivna pensionärer.