Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Beslut i tekniska nämnden ger möjlighet till fler exploateringar

Publicerad 2019-10-28 08:01
Tekniska nämnden bestämde vid sitt möte den 24 oktober om en satsning vid avfallsanläggningen i Roma för att där ta hand om regnvatten och använda det i produktionen av slurry som används till biogasproduktionen.

Nämnden bestämde också att omdisponera pengar för att kunna dra ut avloppsledningen från Katthammarsviks avloppsreningsverk längre ut i havet. Detta gör att ytterligare cirka 50 nya anslutningar kan göras till avloppsnätet i området.

Vidare beslöt tekniska nämnden att lägga ytterligare 122,5 miljoner kronor på öns vattenförsörjning. Detta genom en satsning på vattenledningen mellan Klintehamn och Visby, vilken gör att vatten kan skickas från södra Gotlands bräckvattenverk till Visby, som i sin tur möjliggör fler byggexploateringar i Visby.

I kortfilmen berättar nämndens ordförande Karl-Johan Boberg: