Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar om hållbara scheman

Publicerad 2019-10-25 15:12
Vad innebär hållbara scheman och varför jobbar Region Gotland med det här?
Kanske har du hört mycket om begreppen hållbart arbetsliv och hållbara schema på sistone?
 
Här kommer några frågor och svar om hållbart arbetsliv och hållbara scheman.
 
Det är HR-chef på socialförvaltningen, Roger Nilsson, som svarar på frågorna tillsammans med Linda Ehrlin Sjöberg, HR-specialist inom Region Gotland.
 
Vad menar ni med begreppet hållbart arbetsliv?
Region Gotland ska vara en arbetsgivare som ger goda förutsättningar för medarbetare att klara ett helt yrkesliv. Vi behöver anpassa vår arbetsmiljö och vår arbetstid så att detta är möjligt.
 
Särskild fokus ligger på medarbetare som har så kallad rotationstjänst. Vi har ansvar för att våra rotations- och nattscheman ger möjlighet till hälsa och återhämtning.
 
Och vi är inte ensamma om att prata om hållbart arbetsliv. Det är ett lagarbete tillsammans med skyddsorganisationen och fackföreningar.
Det gäller inte bara på Gotland, utan i hela landet.
 
Det är också så att hållbara scheman gör det tryggare och säkrare för dem vi är till för, våra brukare och kunder.
 
Vad menar ni med begreppet hållbart schema?
Forskning, från bland annat Stressforskningsinstitutet, visar att:
  • Risken för arbetsskador eller olyckor i verksamheten är förhöjd vid långa arbetspass över tio timmar.
  • Kortare arbetspass på mellan 6 och 10 timmar ger möjlighet till bättre återhämtning och är säkrare både för medarbetaren och brukaren.
  • En större spridning av lediga dagar under schemaperioden ger bättre förutsättningar för återhämtning.
  • Ett hållbart schema tar hänsyn till bland annat de här faktorerna.
 
Varför pratas det så mycket om det här nu?
Socialförvaltningen är tidigt ute inom Region Gotland med att förändra i den här riktningen. 
 
På sikt kommer alla verksamheter inom Region Gotland som har rotationstjänster att gå mot hållbara scheman.
 
Region Gotland gör inte den här förändringen för att spara pengar. Det handlar om att det är bättre för den enskilde medarbetaren. Samtidigt hjälper hållbara scheman oss att hushålla med personalresurserna då allt färre i arbetsför ålder ska ta hand om allt fler framöver.
 
Vem bestämmer vad ett hållbart schema är?
Alla förändringar i scheman ska göras inom ramen för anställningsavtalet, lagar och avtal samt samverkan mellan fackförbund och arbetsgivare.
 
För att schemaförändringar ska bli bra krävs delaktighet i förändringen och möjlighet att påverka sin situation. En schemaförändring påverkar inte bara den enskilde utan kanske en hel familj.
 
Men ytterst är det verksamhetens behov som avgör hur arbetsgivaren bemannar.
 
Var kan jag läsa mer om detta?
 
 
I Arbetstidsutvärderaren kan du lägga in dina arbetstider och få en uppskattning av vilka dagar som riskerar att innehålla höga nivåer av trötthet. Du får också tips på vilka strategier för sömn och återhämtning som du kan pröva.
OSA-kollen berättar mer om hur hälsa och arbetstider är sammankopplat. Där kan du bland annat kolla på filmer om vila och även läsa mer om OSA - organisatorisk och social arbetsmiljö.