Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Man i hängmatta

Boende

Det är aldrig för tidigt att planera framåt. Hur vill du bo om fem eller tio år? Hur kan du anpassa ditt hem så att du kan bo kvar så länge du önskar? När kan det vara dags att ansöka om annat boende?