Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Därför strandstädar eleverna

Publicerad 2019-10-22 14:40
Nedskräpningen av våra hav och kuster är ett nationellt problem. Alla kan bidra till att göra något åt det. Därför städar idag en klass introduktionselever från Wisbygymnasiet en 3,5 km lång strandsträcka på plast och annat skräp.

 

Elever på Wisbygymnasiets introduktionsprogram på stranden

Detta görs som ett samarbete mellan Wisbygymnasiet, Länsstyrelsen Gotland, och Strandföreningen Gnisvärd och Tofta. 

Upprinnelsen till strandstädningen är att Wisbygymnasiet förra läsåret genomförde ett samarbete med Länsstyrelsen Gotland kring ett friluftslivsprojekt som syftade till att fler på Gotland skulle ta sig ut i naturen.   

- Anledningen till att vi nu städar stränder är att vi under höstterminen jobbat aktivt i undervisningen med just klimatförändringar och frågor kopplat till det. Länsstyrelsens Alexandra Colbing har då varit med och bidragit med sina expertkunskaper kring Östersjön. Eleverna har genom det fått större insikt i vad till exempel nedskräpning kan leda till. Det är viktigt att eleverna känner att deras insatser spelar roll. Att de kan bidra, säger Daniel Gothnier, som är lärare och en av programsamordnarna för Wisbygymnasiets introduktionsprogram.

Ett bra tips för den som vill bidra till en renare kuststräcka är att alltid ta med sig en egen kasse till strandhänget eller strandpromenaden och ta med sig skräpet till dit det hör hemma.