Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kom till Roma och ge synpunkter på nya avfallsplanen

Publicerad 2019-10-18 11:29
Region Gotland genomför nu ett samråd gällande förslag till avfallsplan, och tisdagen den 22 oktober finns chansen att lämna synpunkter i Roma.

Tyck till om nya avfallsplanen! Avfall är en resurs vilket vi tagit fasta på i förslaget till en ny avfallsplan för Gotland för tiden 2020-2030.

Region Gotland genomför nu ett samråd gällande förslag till avfallsplan. Under tiden 1 oktober till 30 november 2019 kommer detta samråd att ske, då kan du lämna synpunkter på planen.

Gör det i Roma tisdagen den 22 oktober klockan 18.00-19.30 i Grönt Centrum/Lövsta (konferenssalen).

Övriga kvarvarande möten:

  • Slite 4 november kl. 18.00-19.30 i Sliteteatern
  • Visby 7 november kl. 18.00-19.30 i Ljusgården, Rådhuset Visborg.

Alla kan hjälpa till att göra avfall till en resurs!