Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Jörgen blev årets tjänsteman

Publicerad 2019-10-17 21:56
Jörgen Benzler, samordnare vid Vuxenutbildningen, Region Gotland, vann priset ”Årets tjänsteman” vid Företagardagen 2019.

Jörgen Benzler

Priset delas som varje år ut till en tjänsteman i offentlig sektor av Tillväxt Gotland. 

Jörgen Benzler får priset för sitt arbete med att utveckla yrkeshögskoleutbildningar (bland annat inom drift- och underhållsteknik). Ur motiveringen: "Framgångsfaktorerna: en stark, tydlig och långsiktig samverkan med näringslivet, en förmåga att knyta till sig och utveckla ett bra team, en förmåga att följa och möjliggöra utveckling för varje student."