Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands växelanknutna telefoni är nu igång igen

Publicerad 2019-10-17 08:14
Uppgarderingen av Region Gotlands växelanknutna telefoni är klar och efter de tester som gjorts ser det ut som att telefonin fungerar.

Lördagens störning i Region Gotlands telefoni var en planerad uppgraderingar av Regionens växelsystem vilket  innebar ett längre driftstopp.  Likande uppgraderingar utförs ungefär vartannat år

Då många olika system samverkar mot Region Gotlands växeln har ett protokoll för varje system checkats av och allt ser ut att fungerar som vanligt igen.