Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utvecklingen av Östercentrum

Publicerad 2019-10-21 11:49
Just nu pågår en utställning i Visby Galleria där 16 olika förslag på hur Östercentrum kan utvecklas visas upp.

Det handlar om arkitekttävlingen Europan, där svenska och internationella arkitekter yngre än 40 år får presentera innovativa lösningar för ett uttalat geografiskt område. Utställningen hänger i gallerian november månad ut.

Det finns sju tävlingsområden runtom i Sverige, på Gotland handlar det alltså om den strategiskt viktiga parkeringsplatsen vid Östercentrum.

Vinnaren utses av en tävlingsjury och den vinnande arkitekten får sedan arbeta vidare med förslaget tillsammans med Region Gotland.

Hur tycker du att Östercentrum ska utvecklas och vad tycker du om arkitektförslagen? Lämna dina synpunkter om Östercentrums utveckling här.