Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vårt Gotland 2040 – dialogmöten om den nya regionala utvecklingsstrategin

Publicerad 2019-10-15 16:18
Nu pågår arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland 2040. Hur vill vi att Gotland ska vara i framtiden? Nu har dialogmötena börjat.

Den regionala utvecklingsstrategin kommer att vara en gemensam vägvisare för hållbar tillväxt och utveckling på Gotland, för att skapa bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar här.

Nu under hösten genomförs tre dialogmöten. Det första har genomförts idag i Visby, det kommer också att hållas ett i Hemse och ett i Slite. De tre mötena är för och med utvecklingsaktörer, som föreningar och företag. Under våren blir det flera tillfällen för alla gotlänningar, då blir det möten på åtta olika orter på Gotland.

Region Gotland och landets övriga regioner, har ett statligt uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi, i samverkan med utvecklingsaktörer. Vi delar många utmaningar med andra regioner, så som kompetensförsörjning och klimatomställning. Men Gotland är också speciellt på många sätt. Det faktum att vi är en ö skapar en särskild närhet mellan människor och organisationer, och det starka lokala engagemanget är en enorm kraft. Vid dialogmötena ska vi gemensamt försöka hitta det vi vill bygga framåt.