Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förbud mot tung lastbilstrafik genom Visborgsallén

Publicerad 2019-10-10 09:01

Förbudet gäller genomfart för tung lastbilstrafik på Visborgsallén i Visby i båda riktningarna och är en av de första konkreta åtgärderna i linje med de hållbarhetsmål som är uppsatta i det pågående stadsplaneringsarbetet av Visborgsområdet. Genomfartsförbudet gäller från måndag den 14 oktober.

Behörig tung lastbilstrafik med uppdrag att lossa och lasta gods kommer fortsatt att vara tillåten att nyttja Visborgsallén. Förbudet mot genomfart för tung lastbilstrafik kommer att betyda en stor och välkommen avlastning på Visborgsallén och på anslutande vägar.
 
Den tunga lastbilstrafiken kommer istället att hänvisas in och ut ur Visborgsområdet via den nu iordningställda Maskingatan och vidare på Vädursgatan och Kung Oscars väg. Det blir förbud mot vänstersväng från väg 140 direkt in på Maskingatan och trafiken hänvisas via cirkulationsplatsen vid Vibble. Alternativt som tidigare, via Kung Oscars väg och vidare på Vädursgatan. Genomfartsförbudet för tung lastbilstrafik på Visborgsallén gäller även från färjeleden.
 
Ny skyltning, väganvisningar och sänkta hastighetsbegränsningar inom Visborgsområdet är även en viktig del av omläggningen som genomförs för ökad säkerhet och en bättre miljö för de som arbetar, driver verksamhet, går i skolan och bor inom Visborgsområdet.
 
Under de kommande åren kommer Region Gotlands hållbarhetmål för Visborgs-området skapa flera och nya möjligheter för gång- och cykeltrafik till, från och inom området. Den pågående detaljplaneringen kommer även att innefatta nya lösningar för biltrafik, bilparkering samt kollektivtrafik.
 
- Denna första konkreta förändring ligger helt i linje med Region Gotlands
beslutade hållbarhetsmål och är en central fråga i hela planeringen av Visborg
som Visbys nya södra stadsdel med möjligheter för hela livet, säger Harald
Gröttvik, projektledare för Stadsutveckling Visborg.