Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Andreas Huss under sin föreläsning hos Region Gotland

DiSa bjöd in till inspirationsföreläsning

Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare på Sweco besökte Gotland i fredags för en föreläsning om hållbar samhällsbyggnad genom digitalisering.

Under föreläsningen fick vi bland annat ta del av exempel på hur man arbetar på andra platser i Sverige och världen och spaningar om vad vi har att vänta oss i framtiden.

- Jag vill understryka att digitaliseringen inte är ett mål i sig, utan ett medel för att underlätta samarbete och bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggnaden, säger Andreas.

Hör Andreas berätta själv i intervjun nedan.

 

Andreas är projektledare för en del av DigSam-projektet där Gotland och DiSa ingår tillsammans med de åtta främsta kommunerna i Sverige inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.