Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hotell S:t Clemens är Gotlands bidrag till Stora Turismpriset

Det blir S:t Clemens hotell som får konkurrera med övriga Sverige och representera Gotland när Stora Turismpriset delas ut på en gala i december. Stora Turismpriset delas ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidrar till utvecklingen av besöksnäringen och delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som uppdragsgivare.

S:t Clemens vann strax före Lilla Bjers, Körsbärsgården och Gangvide gård. De har blivit bedömda utifrån kriterier kring nytänkande och innovation, kunskapsspridning och de tre aspekterna av hållbarhet.

Stora Turismpriset har delats ut i 26 år och syftar till att sprida kunskap mellan besöksnäringens aktörer och skapa förutsättningar och möjligheter för affärsutveckling och samverkan. Förra året var Gotlands Cykeluthyrning öns kandidat.

Nomineringskommittén har bestått av besöksnäringsstrateger vid Region Gotland, representant från nätverket Hållbara Gotland samt besöksnäringsstrateg och VD vid Gotlands Förenade Besöksnäring.

Kontakta besöksnäringsstrateg Karin Winsnes för mer information karin.winsnes@gotland.se 072 250 17 20