Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till årets studie- och yrkesmässa

Publicerad 2019-09-30 08:00
Den 8-9 oktober är det återigen dags för studie- och yrkesmässan Framtid Gotland öppen för elever i årskurs 8 och 9 samt elever på gymnasieskolans introduktionsprogram. Mässan genomförs i Ica Maxi Arena i Visby.

Vårdnadshavare till elever som ska välja till gymnasiet är särskilt välkomna att besöka mässan på onsdagen mellan klockan 17.00 och 20.00.

På mässan kan man träffa Gotlands samtliga gymnasieskolor, studie- och yrkesvägledare, företag, branschföreträdare, myndigheter och organisationer.
 
Kom och skaffa nyttiga kunskaper inför gymnasievalet, som startar i januari 2020.
 

Till Framtid Gotlands sida