Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Röda äpplen i träkorg

Träffa oss på Hemse torgdag

Publicerad 2019-09-27 10:37
Flera av Region Gotlands verksamheter finns på plats på Hemse torgdag den 2 oktober. Bland annat är räddningstjänsten, vuxenutbildningen och hemtjänsten på plats.

Vill du veta mer om utbildningar?

Du som är sugen på att yrkesväxla och byta karriär kan träffa oss från Vuxenutbildningen så berättar vi mer om våra utbildningar. Hos oss hittar du både yrkesutbildningar och kurser på grundskole- och gymnasienivå. Läs mer på www.gotland.se/komvux
 
Gotlands folkhögskolas marknadsstånd
Kom och prata utbildning och testa dina balanskunskaper i vår äppeltävling. Vi finns mittemot Coop under dagen.
 
Hjälp oss att utveckla vårdcentralen i Hemse
På stortorgdagen finns några av vårdcentralens medarbetare på plats utanför biblioteket. I vår strävan att förbättra oss vill vi ha en dialog med dig om vad vi kan förbättra samt vilka förväntningar du har på vårdcentralen som patient/närstående/intressent i ett femårsperspektiv. Vi finns på plats utanför biblioteket klockan 10.00–13.00.
 
 
Sök nytt jobb 
Region Gotland söker medarbetare till södra Gotland, till hemtjänst och till särskilda boenden. Kom förbi och prata eller passa på och bli intervjuad direkt av våra rekryterare. Vi finns på plats på marknaden hela dagen! Du hittar oss i närheten av
biblioteket.
 
Vill du jobba i räddningstjänsten?
Räddningstjänsten är också på plats i Hemse under torgdagen. De informerar om hur man skyddar sitt hem för brand och om möjligheten att bli RIB, räddningstjänstpersonal i beredskap.
 
Varmt välkommen!