Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan Hemse/Högby

Förskolan Hemse/Högby har tre avdelningar.

Blomman med de yngre åldrarna

Biet med de yngre åldrarna

Fjärilen med de äldre åldrarna

Högby förskola ligger i anslutning till Högbyskolan i Hemse.

Vi öppnar kl. 06.30 på morgonen och stänger kl. 17.30 med vissa undantag.

Frukost serveras till de barn som kommer innan kl. 7.30.

Under dagen delas barngrupperna i mindre grupper för olika aktiviteter som samling, lek och utmaningar inne samt utforskande ute på gården eller i närliggande skogsområde. Vi utgår ifrån barnens intressen och nyfikenhet i de aktiviteter vi erbjuder. Vi använder oss av naturen för att återbruka och skapa tillsammans. Sånger, sagor, böcker, rim och ramsor är en stor del av förskolans språkutvecklande arbetssätt. 

Kl. 11.15 äter vi lunch som kommer från Högbyskolans kök. Under eftermiddagen erbjuds barnen vila, skapande och lek i möten med olika miljöer och material.
Kl. 14.15 äter vi mellanmål.

Förskolan öppnade hösten 2019.