Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Johanna Landin och Anna-Karin Bergius i projektet Norma - Se kompetensen

Norma förnyar synen på kompetens – i samarbete med gotländska ledare

Publicerad 2019-09-25 08:15
Höstens frukostseminarier och utbildningar startar denna vecka. Projektet "Norma – Se kompetensen" och öns chefer är därmed igång med det gemensamma arbetet för att hitta förnyade rekryteringsmetoder.

- Projektet Norma ligger helt rätt i tiden. Vi måste tänka om och tänka nytt för att se människors kompetens. Vi har inte råd att utesluta individer från arbetsmarknaden. Vårt fokus är på att åstadkomma en breddad rekrytering, för att öns företag och regionens verksamheter inte ska stå utan medarbetare i framtiden, säger projektledaren för Norma, Anna-Karin Bergius.

- I grunden handlar det om att utveckla våra perspektiv och vidga synen på vad kompetens är, menar hon. Därför samlar vi företagens och regionens chefer för att gemensamt utveckla nya arbetssätt. De nya arbetssätten ska möjliggöra att ta vara på kompetensen hos och anställa de som idag står utan arbete.

Sveriges befolkning blir allt äldre och lever längre, samtidigt som antalet barn ökar. Prognosen fram till 2026 visar på att Gotlands invånare över 80 år kommer att öka med 51 procent, invånarna under 20 år kommer under de åren att öka med 9 procent, samtidigt som de yrkesverksamma invånarna mellan 20-67 år kommer att minska med 4 procent. Eftersom färre personer i yrkesverksam ålder då behöver ta hand om fler barn och äldre, medför det stora utmaningar att säkra driften hos företag, verksamheter och organisationer.

- Normas seminarier och utbildningar är både till för att ge chefer mer kunskap i frågor om inkluderande utformning av arbetsplatser, men också vara tillfällen att lära av varandras arbete. Alla behövs för att vi gemensamt ska kunna göra den här omställningen, säger Johanna Landin, projektadministratör.

Projektet "Norma – Se kompetensen" genomförs av Region Gotland som huvudman tillsammans med elva externa företag och organisationer.

Mer information om detta och anmälan till aktuella seminarier samt utbildningar finns på Normas hemsida