Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vill du vara med och tycka till?

Publicerad 2019-09-24 15:57
Alla blir vi äldre. Förr eller senare. Inom Region Gotland har vi bestämt oss för att bli så bra som möjligt på information som berör dig som äldre eller dig som anhörig.
När ska jag börja tänka på det här med att bli äldre? Hur kan jag förbereda mig för att det ska bli roligt, tryggt och bra? Vart vänder jag mig när jag behöver hjälp i vardagen? Vart vänder jag mig om jag vill hjälpa till? Hur ska mitt boende se ut? Vem pratar jag med som anhörig?
 
Det är många frågor som behöver besvaras.
 
Ta chansen och ingå i vår fokusgrupp. Vi behöver personer i olika åldrar och med olika bakgrund. Det spelar ingen roll var du jobbar eller var du befinner dig i livet.
 
Vi behöver dina ögon och dina kloka tankar så att digital och annan information blir så bra och tydlig som möjligt.
 
Är du intresserad?
Hör av dig till cecilia.krook@gotland.se