Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rådigt och snabbt arbete minimerade utsläppet

Publicerad 2019-09-23 08:20
Under måndagen den 16 september upptäcktes att någon petroleumprodukt kommit ner i avlopps-/spillvattenledningsnätet på Visborgsområdet.
- Genom ett snabbt och brett samarbete lyckades vi minimera utsläppet i Östersjön genom dagvattennätet som går ut via Södra Hällarna, berättar teknikförvaltningens Anders Ekström som blev utsedd arbetsledare.

Det var i en pumpstation som utsläppet upptäcktes och man har lyckats härleda det till en tvätthall på området.
- Exakt vad som släppts ut i hallen kan vi inte säga. Det är någon form av petroleumprodukt, berättar Anders Ekström och tillägger att det hela är polisanmält och blir en försäkringsfråga.

Utsläppet hade letat sig ner i ledningssystemet som löper ut från Södra Hällarna ut i Östersjön. Där kunde man både lukta och se utsläppet. Därför satte man dit saneringskorvar som fortfarande ligger kvar en kort tid för säkerhets skull.
- Vi kunde snabbt stänga av i avlopps-/spillvattenledningsnätet under måndagen och sedan sanerade vi avlopps- och spillvattenledningar genom högtrycksspolning. Detta gjordes under måndagen och natten till tisdagen. Totalt har vi samlat in hela 145 kubikmeter petroleumblandat vatten som tagits hand om, säger Anders Ekström och berömmer räddningstjänsten, personal från vatten- och avloppsavdelningen med flera som samarbetade kring detta.