Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ändrade öppettider

Under vecka 41-42 (7-20 oktober) stänger motionssimmet kl. 08:00 på onsdag och fredag och öppnar för allmänheten kl. 15:00 på tisdag, torsdag och fredag