Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Mikael Westberg presenterar DiSa på scen under FSBS 2019

Stor bygglovskonferens i Visby

I dagarna har antalet bygglovsgranskare och byggnadsnämndssekreterare mångdubblats på Gotland, i alla fall tillfälligt. Över 600 personer deltar på utbildningsdagar i Visby arrangerade av Föreningen Sveriges bygglovsgranskare och byggnadsnämndssekreterare, FSBS.

Region Gotland och DiSa finns bland föreläsarna som till stora delar består av Sveriges expertis inom området. DiSa:s Mikael Westberg och Erik Lind beskriver i sitt föredrag hur Region Gotland tagit ett helhetsgrepp för en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess.

De ger också deltagarna en inblick DiSa-projektet i stort tillsammans med djupdykningar i sina respektive expertområden; förbättrade fastighetsgränser och tolkning och digitalisering av detaljplaner.

Från Region Gotland medverkar också stadsarkitekten Christian Hegardt som bland annat pratar om planering, bevarande och utveckling i Visby innerstad.

FSBS sammanför tjänstemän inom byggnadsnämndens område och verkar för ett rationellt, effektivt och enhetligt handläggnings- och expedieringsförfarande. Föreningen har drygt 900 medlemmar.