Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till visstuga och spel- och danskväll

Nu är det snart dags igen för ett uppskattat evenemang. I år går det av stapeln fredagen den 11 oktober i Kulturskolans lokaler i Sävehuset i Visby.

Klockan18.30-19.15 blir det Visstuga i sal 3097. Sjung folkvisor med Maria Wessman Klintberg!

Klockan 19.30 startar sedan Spel och danskväll i sal 3099. Dansa schottis, vals, polska med mera till levande musik - eller spela till dansande publik! Danspedagog Anna-Karin Skoglund finns tillgänglig med tips och trix! Fri entré.

Fika till självkostnadspris. Kontaktperson är Håkan Renard.

hakan.renard@gotland.se