Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Pojke klipper band vid invigningen av Polhemskolan

Gotlands nyaste grundskola, Polhemskolan invigd.

Publicerad 2019-09-18 08:19
Det är 20 års sedan en ny grundskola på Gotland startade och igår var det dags att inviga Polhemskolan.

Henrik Hammarskjöld rektor vid Polhemskolan hälsade alla välkomna till invigningen av Polhemskolan.
Själva invigningsceremonin genomfördes av  eleven Giray Gürler, avdelningschef Torsten Flemming och barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius som tillsammans klippte av det röda bandet.

- Det är med stor stolthet som jag idag kan hälsa alla välkomna till invigningen av Polhemskolan. Skolan har kommit till på mycket kort tid och alla som varit med i processen har gjort sitt yttersta för att vi skulle kunna ta emot eleverna nu i augusti. Det är idag 60 elever på skolan och alla tjänster är tillsatta med behöriga pedagoger, säger Henrik Hammarskjöld, rektor vid Polhemskolan.

Polhemskolan är profilerad mot naturvetenskap och hållbar utveckling. Naturvetenskapliga ämnena och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är en självklar utgångspunkt i undervisningen och verksamheten. Skolan har inlett ett samarbete med SWEDESD vid Uppsala universitet, som arbetar med de Globala målen. Fenomenalen Science Center kommer också vara en naturlig samarbetspartner för nya Polhemskolan. I arbetet med att forma och utrusta lokalerna har befintlig forskning men också andra skolors erfarenheter funnits med.

När ombyggnationen av skolans mellanstadium är helt klar (beräknat till februari 2020) kommer den att omfatta upp till årskurs 6. Upptagningsområdet för Polhemskolan är i första hand norra delen av Visby och är gemensamt med S:t Hansskolan och Norrbackaskolan men är sökbar för hela Gotland.