Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hus med historia – om fastighetsforskning

Välkommen på en introduktion i fastighetsforskning på Arkivcentrum Gotland onsdag 18 september kl. 13.15–14.30.

Hur kan man forska om ett hus och i en fastighets historia? Vilka har bott i huset? Vem ägde marken? Hur har huset sett ut? Vilka uppgifter är möjliga att hitta? Vi ger en introduktion.

Arrangör: Regionarkivet och Landsarkivet

Välkommen till Arkivcentrum på Broväg 27 i Visby!