Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

”Sju systrars bok” är en säkerhetsrisk och föreslås tas bort

Publicerad 2019-09-16 14:23
I Slottsparken i Visby innerstad finns en stor bok som i folkmun kallas för ”Sju systrars bok” för att att stammen delar sig i sju olika huvudgrenar.
- Tyvärr är trädet i mycket dåligt skick, faktiskt en säkerhetsrisk. Det är speciellt allvarligt för trädet finns precis vid en förskola som dagligen nyttjar parken i sin verksamhet, berättar Christian Strängborn, enhetschef på gata- och parkavdelningen inom teknikförvaltningen.

Det aktuella trädet är en bok i Slottsparken i Visby. Trädet har under en längre tid hållits under regelbunden bevakning då man konstaterat att trädet har stora och allvarliga skador. I samband med en trädinventering i juli kunde det konstateras mycket allvarliga skador på trädet. Det handlar om rötangrepp samt fruktkroppar av den aggressiva svampen stubbdyna som orsakar vitröta i stammen. Även kronan har nedsatt vitalitet. Trädets placering är direkt över en förskola.
- Även om vi med olika åtgärder kan säkra trädet, så klarar det endast stå kvar en förhållandevis kort tid. Många har tittat och undersökt trädet och vi har kommit fram till att det bästa är att ta bort det, men att en högstubbe lämnas kvar, säger Christian Strängborn.

Runt trädet i parken finns många andra stora träd.

Teknikförvaltningen har ansökt hos länsstyrelsen om att få ta bort trädet. En återplantering planeras att ske. Den aktuella förskolan är informerad och ett anslag har satts upp på det berörda trädet.