Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Samtal om Visby världsarv - hur mår ringmuren egentligen?

Hur mår ringmuren egentligen och vem tar hand om den? Välkommen till ett öppet samtal om ringmuren, dess förvaltning och framtid.

Samtalet äger rum tisdagen den 17 september klockan 17.00-18.30. Platsen är aulan i Donnerska huset vid Donners plats.

I panelen ingår:
Knut Weibull, Riksantikvarieämbetet
Eva Ahlin, Region Gotland
Susanne Thedéen, Gotlands museum
Tor Sundberg, Länsstyrelsen

Värd för evenemanget/samtalet är Kulturvård/Conservation, Uppsala Universitet Campus Gotland och Region Gotland.