Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

POP-mottagning!

Du som identifierar dig som kille eller/och har penis och pung är speciellt välkommen på torsdagar mellan 14-16.

Vi kör drop-in 14.00-16.00 vilket innebär att du inte behöver boka tid innan. Bara kom. Då har du möjlighet att prata, fråga eller testa dig. Håll dig från att kissa två timmar innan du kommer.
Välkommen till oss på Visby ungdomsmottagning!

Vi kör drop-in 14-16.00 vilket innebär att du inte behöver boka tid innan. Bara kom. Då har du möjlighet att prata, fråga eller testa dig. Håll dig från att kissa två timmar innan du kommer.

Välkommen till oss på Visby ungdomsmottagning!