Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

POP-mottagningen är igång igen!

Du som identifierar dig som kille och/eller har penis och pung är speciellt välkommen på torsdagar mellan klockan 14 och 16.

Vi kör drop-in 14.00-16.00 vilket innebär att du inte behöver boka tid innan. Bara kom. Då har du möjlighet att prata, fråga eller testa dig. Håll dig från att kissa två timmar innan du kommer.

Välkommen till oss på Visby ungdomsmottagning!

Besöksadress: Brömsebroväg 8, Visby
Det är skyltat från Norra Hansegatan. Ingång på kortsidan.