Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Planeringssekreterare
Margaretha Qviström
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: margaretha.qvistrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sök flexkurser och fjärrdistanskurser med start 28 oktober

Nu är våra flexkurser och fjärrdistanskurser med start 28 oktober sökbara. Sista ansökningsdag är 6 oktober.

Observera att det är obligatoriskt att komma till planerings- och informationsträffen den 15 oktober för dig som ska läsa fjärrdistans.