Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Studiebesök vattenverk

Alla studiebesök på vatten- och avloppsverk är inställda hela 2022.

Bokninsgformuläret är för tillfället borttaget.

 

 

Vi är glada över det stora intresse som finns för att besöka våra vattenanläggningar på Gotland. Det nyaste tillskottet Bräckvattenverket på södra Gotland är populärt, men det finns även möjlighet att besöka andra anläggningar.

Vi kan endast ta emot studiebesök onsdagar och torsdagar mellan kl. 08-15.

Rundvisning sker i grupper av max 20 personer.

Vår visning består av:

  • presentation av bygget och eller tekniken i konferensrum eller anläggning
  • rundvandring i anläggningen. Observera att vi inte kommer stänga ner anläggningen och därför ska alla besökare använda öronproppar eller medbragt hörselskydd
  • frågor i konferensrum eller anläggning

Det råder fotoförbud på alla anläggningar!