Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Wisbygymnasiet genomförde läsårskickoff för femte året i rad

Igår torsdag samlades Wisbygymnasiets drygt 1500 elever för årets läsårskickoff - en aktivitetsdag som går ut på att lära känna varandra närmare och att bygga gemenskap under lekfulla former.

Elevgrupper fick mötas i olika typer av utmaningar där teambuildning och att ha roligt tillsammans låg i fokus.