Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillförordnad utbildningsdirektör har utsetts

Publicerad 2019-08-28 17:20
Under tisdagen blev det klart att Karl-Erik Söderberg utsetts till tillförordnad utbildningsdirektör.

Regiondirektör Peter Lindvall samverkade under tisdagen ett förslag till tillförordnad utbildningsdirektör och har efter samverkan beslutat att Karl-Erik Söderberg går in på denna post, tillika som förvaltningschef för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), under perioden 16 september 2019 till 1 juni 2020.

Sara Wilhelmsson som idag är chef för ledningsstöd på den centrala förvaltningen (UAF), och väl insatt i det arbete som pågår just nu, går tillfälligt in som tillförordnad förvaltningschef under tiden 1-15 september 2019.

Karl-Erik Söderberg har under några år haft en del uppdrag inom den centrala förvaltningen och bland annat varit tillförordnad avdelningschef för förskolan och tillförordnad chef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen. Tidigare har Karl-Erik varit barn- och utbildningschef i Västerviks kommun.