Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Norma – Se kompetensen: Aktiviteter, utbildningar och seminarier

I projektet Norma – Se Kompetensen erbjuder vi chefer och HR-personal möjligheten till att delta i ett antal kurser och seminarier. Läs mer och anmäl er nedan.

De olika aktiviteterna är en del av projektets arbete med rekryteringsstrategier kring  breddad rekrytering, ett arbete med fokus på hur fler kan bidra till den gemensamma välfärden.

Aktiviteterna är riktade till chefer och HR-personal inom Region Gotland samt de externa företag och organisationer som deltar i projektet. Vissa arrangemang är däremot öppna för fler deltagare. Det anges då i samband med den aktuella aktiviteten.

Gotland står inför stora utmaningar i närtid. Vi ser en förändrad demografi dem närmaste 10 åren där barngrupperna blir större och vi lever allt längre. Samtidigt som den arbetsföra gruppen minskar i antal. Det innebär att skatteintäkterna minskar samtidigt som vi behöver fler resurser bland dem yngsta och dem äldsta. Inom skola, vård och omsorg kommer utmaningarna vara allra störst.

Av den anledningen behöver vi anpassa våra resurser och organisera oss på bästa möjliga sätt samtidigt utnyttja tekniken i allt högre grad. Det kommer innebära nya arbetssätt för att möta efterfrågan och klara framtida utmaningar.

Under 2020 kommer vi erbjuda projektet Normas deltagande chefer och HR en 2,5-dagars utbildning i förändringsledning.

Utbildningen sker i samarbete med utbildningsföretaget Edward Lynx www.edwardlynx.com

Utbildningen förutsätter en del arbete både innan och mellan utbildningstillfällena.

Innan utbildningen kommer alla deltagare få förbereda en kort presentation av ett förändringsarbete som skall påbörjas i den egna verksamheten.

Utbildningen syftar till att du som chef skall få en förståelse för hela förändringsprocessen, vilken hänsyn du bör ta till implementering och följa upp resultatet. Utbildningen syftar även på att öka kunskaperna kring vad som får människor att börja göra nytt och lämna invanda arbetssätt.

Kurstillfälle 1:

Dag 1: 18 mars kl. 08.30 – 16.30
Plats: Donnerska Huset, mötesrum Stava

Dag 2: 15 april  kl. 08.30–16.30
Plats: Donnerska Huset, mötesrum Stava

Kurstillfälle 2:

Dag 1: 17 september kl. 08.30–16.30
Plats: Visborg, Mötesrum Ösel

Dag 2: 8 oktober kl. 08.30–16.30
Plats: Visborg, Mötesrum Ösel

 

 

 

Här följer några artiklar som berättar om olika aktiviteter som hittills genomförts inom projektet "Norma - Se kompetensen":

 

Erfarenhetsutbyte kring inkluderande ledarskap

Norma förnyar synen på kompetens - i samarbete med gotländska ledare