Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Erik Lind och Roger Magnusson mäter fastighetsgränser i Tofta

WEBB-TV: Förbättring av fastighetsgränser

Följ med mätingenjörerna på ett arbetspass och hör om Region Gotlands arbete med att kvalitetssäkra fastighetsgränser.

Filmen är inspelad tidigare i år i Tofta. Där är mätningarna nu klara och Region Gotlands mätingenjörer har förflyttat sig österut. Närmare bestämt till Alskog, Ardre, Gammelgarn, Garda och Östergarn.

Du som bor i någon av socknarna ska inte bli förvånad om du stöter på mätingenjörerna kring din fastighet på jakt efter gränsmarkeringar.

 

Arbetet med att kvalitetssäkra fastighetsgränserna kommer att leda till mer korrekta underlag och snabbare handläggning i till exempel bygglovsärenden. Det kan också underlätta för dig som fastighetsägare, till exempel när du ska bygga nytt och vill veta exakt var fastighetsgränsen går.

Läs mer om fastighetsgränser i DiSa-projektet