Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Årliga stipendier

Här är våra stipendier som vi delar ut varje år

Musikaliska Sällskapets Premier
Gäller elever från årskurs 7 och uppåt. Premien ska vara en uppmuntran till fortsatt musikalisk utveckling för elever vid Kulturskolan Gotland och ska företrädesvis gå till elever som utmärkt sig utöver det vanliga på sitt instrument.

Mårtenssons stipendier
Tilldelas tre musikelever i åldern 15-20 år som har hög konstnärlig nivå, är bra förebilder och kan representera Kulturskolan.

Lions Kulturstipendier
Tilldelas 2-3 elever eller grupper i årskurs 4-6. Kulturskolan utser stipendiaterna, men stipendierna överlämnas av representanter för Lions.

Kulturskolans Danstipendium
Danspedagogerna beslutar om ett stipendium som oftast ges till två elever.

Kulturskolans Teaterstipendium
Teaterpedagogerna beslutar om ett stipendium som oftast ges till två elever.

Musik-Pelles stipendium
Stipendiet tilldelas en före detta elev på Kulturskolan, som valt att vidareutbilda sig inom musikområdet.