Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

De har nominerats till lärarpriset Guldäpplet

Publicerad 2019-08-27 11:09
Flera meriterade gotländska lärare från Solklintsskolan, Solbergaskolan och Wisbygymnasiet återfinns bland de nominerade till årets lärarpris Guldäpplet.

Syftet med priset är att lyfta fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt.

• Anna Kindblad, speciallärare i talspråksklass årskurs 4-9 vid Solbergaskolan
Anna aktiverar gärna flera sinnen och en riklig digital verktygslåda för att locka fram förståelse och skapa intresse för undervisningens innehåll hos eleverna. Då det inte finns så mycket läromedel för elever med språkstörning tillverkar och anpassar Anna mycket arbetsmaterial själv för att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen.

• Anders Randler, lärare i matematik och programmering vid Wisbygymnasiet
Nominerad för att han genom sin satsning och sitt intresse för IT i undervisningen utökar möjligheterna till att inkludera alla elever. "Allt han lär ut gör han med  ett syfte och ett bredare perspektiv som gör arbetet meningsfullt och intresseväckande", säger en av Anders elever.

• Gunnel Molin, Mia Åhnström och Birgitta Engdahl, lärare vid Solklintsskolan
Nominerade bland annat för att de genom att samarbeta kring programmering och kodning hittat nya vägar för att göra övergången mellan mellanstadiet och högstadiet lättare och genom tydlighet och struktur skapar goda förutsättningar att för att inkludera alla elever.

Bland hundratalet nominerade utser juryn tre finalister som presenteras på Bokmässan i Göteborg den 27 september, där även årets pristagare koras.

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som delats ut årligen sedan år 2002 till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt den ideella stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Läs mer om Guldäpplet