Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu kan du söka EU-medel för samarbetsprojekt runt Östersjön

Publicerad 2019-08-26 16:29
Har du en projektidé och skulle vilja skapa ett samarbete med flera regioner runt Östersjön så kan du fram till den 15 oktober söka medel från EU:s program Central Baltic.

Central Baltic är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Finland inklusive Åland, Estland och Lettland. Programmet är strategiskt placerat mellan de nordiska länderna å ena sidan och de baltiska staterna å den andra sidan.

Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.