Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anders Jolby slutar som utbildningsdirektör

Publicerad 2019-08-26 16:03
Anders Jolby lämnar från och med den 31 augusti sitt uppdrag som utbildningsdirektör och tillika förvaltningschef för utbildnings-och arbetslivsförvaltningen.

Anders Jolby började som förvaltningschef 2011 och har bland annat lett sammanslagningen av de tidigare två utbildningsförvaltningarna till en ny gemensam utbildnings-och arbetslivsförvaltning. Dessförinnan var Anders Jolby förvaltningschef för serviceförvaltningen.

- Skolan på Gotland står inför flera viktiga frågor och vägval framöver vilket kommer att prägla arbetet i förvaltningen och i de båda nämnderna under hösten men framförallt under de kommande åren. I diskussion om skolans framtida utmaningar har vi kommit fram till att det nu är ett bra tillfälle att inleda sökandet efter vår nya utbildningsdirektör som ska bära och driva dessa frågor långsiktigt, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

- Tiden under vilken jag haft rollen som utbildningsdirektör har varit både innehållsrik och stimulerande. Jag har fått leda arbetet med att bilda förvaltningen och när vi nu går in en ny fas med en långsiktig plan passar det bra att lämna över ansvaret. Jag vill tacka chefer och medarbetare för det goda samarbetet genom åren. Jag önskar alla lycka till i det fortsatta arbetet, säger Anders Jolby.

Anders står till regiondirektörens förfogande från och med den 1 september. Rekrytering av ny utbildningsdirektör påbörjas snarast.