Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Nu kan du söka EU-medel från regionalfonden

Har du en projektidé kring att främja den hållbara tillväxten på Gotland, så kan du fram till den 2 mars 2020 lämna in ansökan till Tillväxtverket. Särskild fokus kommer att vara på små och medelstora företag som bidrar till en miljövänlig och hållbar utveckling.