Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkomna på invigning av södra Gotlands nya bräckvattenverk på lördag!

Publicerad 2019-08-26 09:10
På lördag, den 31 augusti, är det invigning av bräckvattenverket som kommer att säkra dricksvattenförsörjningen på södra Gotland och även avlasta dricksvattenförsörjningen norrut mot Visby.