Kontakt

Vuxenutbildningen
Besöksadress: Gesällgatan 7, 621 82 Visby
 
Planeringssekreterare
Margaretha Qviström
Telefon: 0498-26 95 50
E-post: margaretha.qvistrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sök flexkurser och fjärrdistanskurser med start 23 september

Nu är våra flexkurser och fjärrdistanskurser med start 23 september sökbara. Sista ansökningsdag är 1 september.

Observera att det är obligatoriskt att komma till planerings- och informationsträffen den 10 september för dig som ska läsa fjärrdistans.