Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inre balans - meditation för anhöriga

Lever du nära någon som behöver ditt stöd för att få vardagen att fungera? Behöver du egna strategier för att orka?

Anhörigstöd Region Gotland erbjuder även denna termin fyra träffar för dig som är anhörig till en person med sjukdom och/eller funktionsnedsättning, där fokus ligger på meditation och avslappning.

Gruppen träffas fyra fredagar, start 6 september, klockan 08.30-09.15, i Visby. Begränsat antal platser.

Under träffarna ligger fokus på att öva tekniker för medveten närvaro - mindfulness, som vi vet hjälper i en ofta stressande tillvaro.

För mer information och anmälan, kontakta oss via e-post anhorigstod@gotland.se eller telefon 0498-20 48 15.